Prisinfo

Tomtekart-status-lysbla

lillaprikk Tinde hytter

brunprikk Jøra hytter

Tomt nrSalgsstatusTomte-
pris
Hytte-
leverandør
Tomte
-størrelse
(ca kvm)
Modell
Ruten
Modell
Kvien
Modell
Kikut 1835
Modell
Kikut 1901
Modell
Reinsfjell
46Ledig566 000Tinde1500--1 470 0001 770 0001 770 000
45Ledig566 000Tinde1500--1 470 0001 770 0001 770 000
44Ledig550 000Tinde1500--1 490 0001 790 0001 790 000
43SolgtTinde1500--1 490 0001 790 0001 790 000
42SolgtTinde1500--1 790 000
41SolgtTinde1500--1 470 0001 770 0001 770 000
40SolgtTinde1500--1 470 0001 770 0001 770 000
39SolgtTinde1500--1 510 0001 810 0001 810 000
38SolgtTinde1500--1 510 0001 810 0001 810 000
37SolgtTinde1500--1 490 0001 790 0001 790 000
36SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
35Ledig535 000Jøra15001 570 0002 135 000---
34Ledig53 5000Jøra15001 570 0002 135 000---
33SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
32SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
31SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
30SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
29SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
28SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
27SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
26SolgtJøra15001 570 0002 135 000---
25Solgt1500
24Solgt1500
23Ledig485 000Jøra15001 570 0002 135 000
22Solgt1500
21Ledig490 000Jøra15001 570 0002 135 000
20SolgtJøra15001 570 0002 135 000
19Ledig540 000Jøra15001 570 0002 135 000
18Ledig540 000Jøra15001 570 0002 135 000
17Solgt 1500
16Ledig540 000Jøra15001 570 0002 135 000
15Ledig495 000Jøra15001 570 0002 135 000
14SolgtJøra1500
13Ledig566 000Jøra15001 570 0002 135 000
12SolgtJøra15001 570 0002 135 000
11Solgt1500
10Ledig410 000Jøra15001 570 0002 135 000
9Ledig460 000Jøra15001 570 0002 135 000
8Ledig395 000Jøra15001 570 0002 135 000
7Ledig395 000Jøra15001 570 0002 135 000
6Ledig395 000Jøra15001 570 0002 135 000
5Ledig395 000Jøra15001 570 0002 135 000
4Ledig395 000Jøra15001 570 0002 135 000
3Ledig357 00015001 570 0002 135 000
2Ledig357 0001500
1Ledig357 000Jøra15001 570 0002 135 000

Kjøpsinfo

Ved kjøp av tomt vil denne overskjøtes på ny eier. Kjøp av tomt reguleres av avhendingslova. Tomtene blir på ca. 1500 kvm.

Arealer mellom og rundt er regulert til friluftsområder. Regulert areal utgjør ca. 350 daa, og området er regulert med 46 tomter.

Veien fra Rv. 21 er privat og vil driftes i et felleseie. Prisen inkl. vann og avløp frem til tomtgrensen.

Omkostninger;
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum tomt.
Tinglysning av skjøte kr 525,-
Tinglysning av pantedokument kr 525,- pr. stk.
Attestgebyr kr. 202,-