Om Eidskog Næringsservice KF

Eidskog Næringsservice KF ble opprettet den 29. mars 2001 og er et kommunalt foretak.

Virksomheten har vært i drift siden 6. august 2001.

Virksomheten arbeider i samspill med lokalt næringsliv og andre nærings- og samfunnsaktører for å stimulere til en effektiv og slagkraftig næringsutvikling.

Eidskog Næringsservice KF forvalter deler av Eidskog kommune sine eiendommer.

Dette innebærer salg av byggeklare boligtomter, utvikling av næringsarealer,  samt salg av hytter og hyttetomter.

Eidskog Næringsservice KF er utbygger av Kanalskogen.